Les messagers de l'angoisse (NL)

Boodschappers zijn mensen die zich bewegen in de tijd, van plaats naar plaats.
Ze dragen bovendien tijd en plaatsen met zich mee naar een toekomende tijd en naar andere plaatsen. Het zijn begenadigde waarnemers, pakezels van de geschiedenis, sterfputten van de schijnheiligheid, incubatieruimtes voor (a)moraliteit.
Het zijn de dragers van de grote immense boodschappen van het menselijk leven. En ze zijn steeds opnieuw verbijsterd en angstig bij het hanteren van hun monsterlijke bagages.
Met de rug naar de toekomst gericht, zijn ze de verbijsterde getuigen van zoveel pijn en angst, van de wolken die tot graf zijn geworden.
Soms zijn ze zo bereidwillig om nog even te blijven staan en hopen ze: “de doden tot leven te wekken en het vernietigde weer samen te voegen.”
Dan is het windstil en zijn de herinneringen daar, neergeschreven en uitgesproken, tot de stormwind van de vooruitgang de boodschapper voortdrijft, de toekomst in, die hij de rug heeft toegekeerd.

— R&D

Vrij naar: W. Benjamin, Uber den Begriff der Geschichte.